Ogłoszenia:
2017.12.28...... więcej...
Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

Informacje o projekcie

Beneficjent: Humaneo w partnerstwie z Eurodoradztwo
Tytuł projektu: ZATRUDNIONY NA KUJAWSKO-POMORSKIM RYNKU PRACY

Cel projektu: Podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia u min. 80% spośród 90 Uczestników Projektu zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkałych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, oraz podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia przez min. 54 osoby dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018

Wsparcie w ramach projektu:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia, kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnych z Indywidualnym Planem Działania
  • płatne 3 miesięczne staże zawodowe

Projekt „ZATRUDNIONY NA KUJAWSKO-POMORSKIM RYNKU PRACY” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie / Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Wartość projektu: 886 952,00 zł
Wartość dofinansowania: 842 604,40 zł

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!